Prispevki

Trenutno ne sprejemamo prispevkov.

Kontrolni seznam za oddajo prispevka

Avtorji morajo med procesom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Prispevek še ni bil objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi publikaciji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Datoteka s prispevkom je v formatu Microsoft Word, RTF ali OpenDocument.
  • Kjer je to na voljo, so objavljene povezave URL do uporabljene literature.
  • Besedilo ima enojni razmak; uporabljena pisava je velikosti 12 točk; za poudarjene besede je uporabljen stil poševno, podčrtano le za URL povezave; in vse ilustracije, slike in tabele so na primernih mestih v besedilu, namesto na koncu besedila.
  • Besedilo ustreza stilskim in bibliografskim zahtevam, navedenim v Navodila za avtorje, ki se nahajajo v rubriki "O publikaciji".

Izjava o zasebnosti

Imena in e-poštni naslovi, vpisani v tem spletišču, se bodo uporabljali striktno le za navedene namene te publikacije in ne bodo predane tretjim osebam za kateri koli namen.