Sodno in ustavnosodno varstvo

Avtorji

Matej Avbelj
New University, Faculty of Government and European studies

Ključne besede:

sodišče, ustavno sodišče, postopki pred sodišči, pošteno sojenje, ADR

Kratka vsebina

Pričujoča skripta je študijski pripomoček, ki nadgrajuje obstoječi učni načrt predmeta in ki študenta pomaga usmeriti v najbolj pomembne teme s področja sodnega in ustavnosodnega varstva.

Skripta za predmet Sodno in ustavnosodno varstvo

Prihajajoče

24 March 2023