Upravni sistemi

Avtorji

Robert Drobnič
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Ključne besede:

sistemi, upravljanje, upravni sistemi, upravno politični proces, teritorialna organizacija uprave, lokalna samouprava

Kratka vsebina

V prvem delu spoznavamo osnovne pojme, kot so: sistemi, upravljanje, javni interes, upravno politični proces. V drugem delu spoznavamo upravne sisteme, skozi osvetlitve pojmov in delovanja upravnih (pod)sistemov, kot so: javni sektor, javna uprava, državna uprava, funkcije države, parlamentarni, predsedniški sistem, Državni zbor, Državni svet, sodni sistem. V tretjem bomo spoznavamo vlado, predpise uprave, strukturo in organe uprave, vodenje, teritorialno organiziranost uprave. V četrtem delu spoznavamoi vpetost upravnih sistemov v razvoj regij, sredstva, (državne) uprave, javne finance, stvarno premoženje države. V petem delu spoznavamo pomen javnega naročanja, vlogo upravnih sistemov, načela in postopke javnega naročanja, principe ustanavljanja upravnih organov, lokalno samoupravo. V šestem delu spoznavamo izvirne in prenesene pristojnosti ter naloge, odločanje v občini, nezdružljivost funkcij, pokrajine, regionalno politiko, nedržavno upravo, javna pooblastila, javne agencije in nosilce javnih pooblastil. V sedmem delu govorimo o javnem pravu in osebah javnega prava, gospodarskih in negospodarskih javnih službah, storitvah splošnega pomena, financiranju javnih projektov, uradništvu, ljudeh v upravnih sistemih, teorijah organizacije, uslužbenskih modelih, uslužbenskem pravu, plačnem sistemu. V osmem dotaknemo učinkovitosti upravnih sistemov, uvajanju podjetniških načel v javni sektor, reform javnega sektorja, uvajanja sprememb, managementa v javnem sektorju, vpliva globalizacije in razvoja nasploh na bodoči razvoj upravnih sistemov.
Skripta za predmet Upravni sistemi

Prihajajoče

24 March 2023

Podrobnosti o monografski publikaciji

Dimenzije