Evropsko ustavno pravo

Avtorji

Katarina Vatovec
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Ključne besede:

evropsko ustavno pravo, človekove pravice in temeljne svoboščine, Evropska unija, Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, sodna praksa, Svet Evrope

Kratka vsebina

Učno gradivo pri obveznem dodiplomskem predmetu Evropsko ustavno pravo obravnava temeljno vsebino, ki tvori podstat razumevanja evropskega ustavnega prostora, v okviru katerega soobstajajo in se tudi v določenem obsegu prepletajo ustavnopravni redi Sveta Evrope, Evropske unije in držav članic (v našem primeru Slovenije). Zajema opredelitev koncepta evropskega ustavnega prava in ne spregleda širšega političnega konteksta, v okviru katerega sta nastali in se razvijata obe organizaciji. Naslavlja ustavnopravni ureditvi Sveta Evrope in Evropske unije. Vključuje mehanizme sodnega varstva v Evropski uniji. Opozarja na interakcijo in preplet nacionalnega, unijskega in konvencijskega ustavnopravnega reda z vidika varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V ta namen se omenijo upoštevne zadeve iz ustavnosodne presoje ter sodne prakse Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice. Učno gradivo nudi podlago za razumevanje, kritično ovrednotenje in preizpraševanje delovanja Sveta Evrope in Evropske unije ter Slovenije v okviru obeh organizacij.

Skripta za predmet Evropsko ustavno pravo

Prihajajoče

24 March 2023