Družinsko pravo

Avtorji

Sara Ahlin Doljak
Nova univerza, Evropska pravna fakulteta

Ključne besede:

Družinski zakonik, otrokova korist, zakonska zveza, preživnina, starševska skrb

Kratka vsebina

Družinsko pravo obsega širok spekter predpisov, s katerimi država posega v posameznikovo zasebnost, v njegova družinska (in druga) razmerja. Družinsko pravo (predvsem pa Družinski zakonik in Zakon o nepravdnem postopku) je skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo. Gre za pestro pravno problematiko, ki od pravnika, ki dela na področju družinskega prava, ne zahteva le obširnega pravnega znanja, ampak tudi individualni pristop in empatijo ter humanističnih znanj. Pravila družinskega prava so povečini prisilna, starševska pravica je po svoji naravi dolžnostno upravičenje. Premoženjska prvina v družinskih razmerjih je drugotnega pomena, poglavitne ustanove družinskega prava pa so v javnem interesu. Vse našteto utemeljujejo, da se družinsko pravo obravnava kot samostojna pravna panoga. Slovenija je kot članica Sveta Evrope in kot članica EU podpisnica in zavezana k spoštovanju številnih mednarodnih dokumentov (še posebej Konvencije o otrokovih pravicah), ki ščitijo pravice otrok, še posebej mladoletnih. Družinsko pravo ureja tudi t.i. institute zastopanja, oz. zmožnosti upravljanja mladoletne osebe s svojim premoženjem, varovanje njegovih pravic nasproti njegovim skrbnikom ipd .
Skripta za predmet družinsko pravo

Prihajajoče

24 March 2023