Digitalizacija javne uprave

Avtorji

Peter Merc
Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije

Ključne besede:

e-uprava, digitalna identiteta, digitalizacija, digitalna infrastruktura, digitalna vključenost

Kratka vsebina

Storitve javne uprave so v zadnjih letih deležne sistematične digitalizacije. Vedno več storitev javne uprave je možno opraviti tudi preko spleta ali pa le v tej obliki. Z vidika uporabnikov to prinaša veliko prednosti, hkrati pa tudi določena tveganja, kot so digitalna izključenost, kibernetska tveganja in kraja osebne identitete. Osnovo za uporabo teh storitev predstavlja digitalna identiteta. Slovenska javna uprava ponuja vedno več storitev, ki se jih opravlja elektronsko. Primerjalno je Slovenija okoli EU povprečja pri vprašanju digitaliziranosti družbe kot celote in tudi pri vprašanju digitaliziranosti storitev javne uprave.
Skripta za predmet Digitalizacija javne uprave

Prihajajoče

24 March 2023