Uvod v civilno pravo

Avtorji

Marko Brus

Ključne besede:

Pravni posel , pogodba , veljavnost , pravica

Kratka vsebina

Skripta se nanaša na vso snov, ki se predava pri predmetu Uvod v civilno pravo. Ima tri dele. V prvem delu je mogoče najti nekaj splošnih naukov o pravu in pa tudi kratek pregled zgodovine civilnega prava v Sloveniji. Osrednji del je drugi del, ki se nanaša na pravne posle na splošno in s pravnimi posli povezane pravice in obveznosti. Največ pozornosti je namenjeno pogodbi. Ta del se začne z naukom o sklenitvi pogodbe, nadaljuje pa s predpostavkami za veljavnost pravnega posla. Nadaljuje se s nekaterimi stranskimi, vendar pogosto uporabljenimi pogodbenimi določbami, npr. s pogojem in rokom. Zaključi se z obravnavo zastopanja.

Zadnji del se nanaša na pravico. V tem okviru opredeli različne vrste pravic in njihovo pridobitev. V okviru tega dela se nahaja tudi posebno obravnava ugovorov. Povsem na koncu tega dela so nauki o pravnih subjektih in objektih.

Skripta za predmet "Uvod v civilno pravo"

Prihajajoče

24 March 2023