Državna uprava, ustavna demokracija in mednarodno pravo - Liber Amicorum Anton Jerovšek

Avtorji

dr. Peter Jambrek; dr. Lovro Šturm; dr. Mitja Deisinger; dr. Franc Grad; dr. Marko Novak; dr. Albin Igličar; dr. Boštjan Ferk; dr. Petra Ferk; dr. Polonca Kovač; dr. Gorazd Justinek; dr. Breda Mulec; dr. Erik Kerševan; dr. Jernej Podlipnik; dr. Janez Malačič; dr. Dimitrij Rupel; dr. Ernest Petrič; dr. Miha Pogačnik; dr. Matej Avbelj; dr. Iztok Rakar; dr. Janez Čebulj; dr. Peter Jambrek; dr. Anton Jerovšek; dr. Tomaž Čas; dr. Jernej Letnar Černič; dr. Arne Marjan Mavčič

Ključne besede:

državna uprava, ustavna demokracija, mednarodno pravo, Liber Amicorum, Anton Jerovšek

Kratka vsebina

Osrednji predmet raziskav, katerih izsledki so objavljeni v tej knjigi, sta javna in državna uprava ter pravne podlage njunega delovanja. To tematsko jedro osvetljujejo problemski poudarki in znanstveni vidiki (a) upravnih načel sodobne ustavne demokracije, (b) modernizacije uprave glede na postopkovne, zakonodajne in kadrovske vidike, ter (c) mednarodnih okvirov uprave nacionalne države. Prav slednji predstavljajo aktualne nove perspektive delovanja javne in državne uprave Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije. V tej knjigi prvič objavljena dela odgovarjajo na vprašanja splošnih pravnih načel v notranjem in mednarodnem pravu, o novih razmerjih med nacionalno suverenostjo in primarnostjo na Evropsko unijo prenešenih pristojnosti države, ne nazadnje v luči aktualnih sporov med nacionalnim ustavnosodnim pravom ter načelom primarnosti evropskega pogodbenega in sodnega prava.  Knjigo zaključuje pregled izbranih strokovnih vprašanj, ki so bila skozi daljše obdobje predmet poklicnega, javnega in znanstvenega zanimanja profesorja Antona Jerovška, prijatelja in kolege avtorjev pričujočega zbornika, katerega življenskemu jubileju so posvetili svoja tu objavljena dela.

Poglavja

 • Zgodovina in vsebinski razvoj ustavnega načela sorazmernosti
  Lovro Šturm
 • Pomen enotne sodne prakse
  Mitja Deisinger
 • Ustavnopravni vidiki volilnega sistema
  Franc Grad
 • Sodno pravo o javni televiziji: Svoboda izražanja in osebnostne pravice
  Marko Novak
 • Problem delegirane zakonodaje
  Albin Igličar, Matej Avbelj
 • Pokrajine – kako naprej?
  Boštjan Ferk, Petra Ferk
 • Kodifikacija upravnega postopka kot dejavnika moderne javne uprave
  Polonca Kovač
 • Modernizacija in učinkovitost v slovenski javni upravi
  Gorazd Justinek
 • Ocenjevanje in nagrajevanje uradništva v birokratskih omrežjih
  Breda Mulec
 • Začasna odredba v upravnem sporu
  Erik Kerševan
 • Pravna narava odločbe o odmeri davka
  Jernej Podlipnik
 • Prebivalstvena politika Kitajske med voluntarizmom in spodbujevanjem
  Janez Malačič
 • Slovenci v Evropski uniji – med razočaranji osamosvojitve, novim federalizmom in novim suverenizmom
  Dimitrij Rupel
 • Splošna pravna načela – most med notranjim in zunanjim pravom
  Ernest Petrič
 • O votlenju suverenosti in novi mednarodno pravni streznitvi
  Miha Pogačnik
 • Evropeizacija upravnega prava
  Matej Avbelj
 • Slovenska javna uprava v mednarodnih primerjavah
  Iztok Rakar
 • Mednarodna pogodba in načelo primarnosti prava EU
  Janez Čebulj
 • Poljski ustavni tribunal in ustavna kriza Evropske unije
  Peter Jambrek
 • Prispevek dr. Toneta Jerovška za osvoboditev in ustanovitev Slovenije
  Peter Jambrek
 • Slavnostni govor ob 30. obletnici razglasitve osamosvojitvenih ustavnih amandmajev
  Anton Jerovšek
 • Preprečitev mitinga resnice in ustanovitev visoke šole za notranje zadeve
  Tomaž Čas
 • Ideologija Antona Jerovška kot ustavnega sodnika
  Jernej Letnar Černič
 • Curriculum Vitae vrhunskega slovenskega pravnika
  Arne Marjan Mavčič

Izdano

21 March 2022